loader image
crane

Ενίσχυση - Επισκευή

Στη ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ αναλαμβάνουμε την κατασκευή πολυτελών κατοικιών και επαγγελματικών χώρων από το μηδέν, καθώς και τις ανακαινίσεις παντός είδους με βασικό γνώμονα την υψηλή αισθητική και ποιότητα, που αποδεικνύεται από τα πολυάριθμα έργα που έχουμε υλοποιήσει.

Μανδύες εκτοξευόμενου σκυροδέματος (GUNITE)

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, ευρέως γνωστό ως Gunite αποτελεί ένα ευπροσάρμοστο υλικό, ιδανικό για επισκευές και ενισχύσεις κτιρίων. Ως υλικό προσφέρει υψηλή θλιπτική αντοχή, έχει καλή αντίσταση στη διάβρωση και τις χημικές ουσίες, ενώ προσφέρει καλή πρόσφυση με το σκυρόδεμα και το χάλυβα. Μπορεί να πάρει εύκολα οποιοδήποτε σχήμα και περίγραμμα και να εφαρμοστεί χωρίς ξυλότυπο. Στο νησί της Ζακύνθου είμαστε οι μόνοι που προσφέρουμε τη συγκεκριμένη υπηρεσία!

Μανδύες έγχυτου σκυροδέματος

Οι μανδύες από έγχυτο σκυρόδεμα χρησιμοποιούνται όταν το πάχος του μανδύα είναι μεγαλύτερο από 8cm. Για την εφαρμογή τους απαιτείται η χρήση ξυλοτύπου και ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της σύστασης του υλικού, π.χ. κοκκομετρική διαβάθμιση αδρανών, χρήση κατάλληλου ρευστοποιητή κ.λ.π. Το έγχυτο σκυρόδεμα χρησιμοποιείται στις ενισχύσεις των υφιστάμενων κατασκευών είτε με τη μορφή μανδυών είτε με την προσθήκη νέων στοιχείων στον υφιστάμενο φορέα, π.χ. τοιχία.

Τσιμεντενέσεις

Οι τσιμεντενέσεις χρησιμεύουν για την πλήρωση ρωγμών σε τοίχους, ενώ λειτουργούν παρόμοια με τις ρητινενέσεις. Για τη σφράγιση των ρωγμών χρησιμοποιείται ισχυρή τσιμεντοκονία και τεμάχια πλαστικού σωλήνα που προσαρμόζονται σε οπές που έχουν ανοιχτεί από πρίν. Στη συνέχεια διοχετεύεται με πίεση 5 ατμοσφαιρών ρευστό ένεμα από νερό, τσιμέντο, ψιλή άμμο και γαλάκτωμα ρητίνης. Κατά περίπτωση δύναται να προστεθούν διάφορα πρόσμικτα όπως θηραϊκή γη, διάλυμα ασβέστου, επιβραδυντικό ή επιταχυντικό πήξεως, αντισυρικνωτικό κτλ.

Ρητινενέσεις

Αν και σχετικά νέα τεχνική η χρήση εποξειδικών ρητινών (ρητινενέσεις) προσφέρονται σήμερα από εξειδικευμένες εταιρίες σε μεγάλη ποικιλία, όσον αφορά τις χρήσεις τους και τις χαρακτηριστικές τους ιδιότητες. Κατά βάση συνίστανται από το βασικό υλικό τη ρητίνη, η οποία ενώνεται χημικά με πολυμερισμό, με μια άλλη ουσία το σκληρυντή. Οι ρητινενέσεις χρησιμοποιούνται στις επισκευές κτιρίων όπου εφαρμόζονται για συγκολλήσεις ρωγμών οπλισμένου σκυροδέματος, που εμφανίζονται συνήθως στα σεισμόπληκτα κτίρια με πολύ καλά αποτελέσματα χάριν στις εξαιρετικές τους ιδιότητες.

Ενίσχυση με ανθρακοελάσματα

Αποτελεί μια νέα τεχνική ενίσχυσης με χρήση σύνθετων υλικών που αποτελούνται από το συνδυασμό ινών (π.χ. άνθρακα, γυαλιού, αραμιδίου) σε μήτρα εποξειδικής ρητίνης ή πλεγμένες σε ύφασμα, ώστε να σχηματίζουν αντίστοιχα δύσκαμπτα ελάσματα ή εύκαμπτα υφάσματα μίας ή δύο διευθύνσεων (Ινοπλισμένα πολυμερή – FRP). Η ενίσχυση με FRP μπορεί να εφαρμοσθεί σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα, όπως δοκοί, υποστυλώματα, τοιχία, και σε στοιχεία από φέρουσα τοιχοποιία ή ξύλο.

Ενίσχυση με ανθρακονήματα

Τα ανθρακονήματα αποτελούν μια τεχνική ενίσχυσης, όπου γίνεται τοποθέτηση συνθετικών υλικών υψηλής αντοχής υπό μορφή υφάσματος. Η διαδικασία υλοποιείται με καθαρισμό της επιφάνειας σκυροδέματος, επάλειψη με εποξειδική ρητίνη και εφαρμογή του ανθρακονήματος με ελαφρά προέκταση και χρήση ειδικών χημικών αγκυριών. Τα ανθρακονήματα πλεονεκτούν έναντι των χαλυβοελασμάτων, ως προς την καλύτερη εφαρμογή και πρόσφυση και τις πολύ υψηλές αντοχές των υλικών παρά το αυξημένο κόστος.

Ενίσχυση με μεταλλικό μανδύα

Η ενίσχυση μεταλλικού μανδύα χρησιμοποιείται για την αύξηση αντοχής σε κάμψη και τέμνουσα, με περίσφιγξη. Ως μια μέθοδος θεωρούνται τα κατακόρυφα γωνιακά ελάσματα με λάμες. Σε αυτή τη μέθοδο τοποθετούνται τέσσερα γωνιακά στις γωνίες του βλαμμένου υποστυλώματος σε όλο του το ύψος. Έξω από τα γωνιακά αυτά, ανά συγκεκριμένες αποστάσεις, τοποθετούνται ζευγάρια από εγκάρσιες λάμες περιμετρικά του υποστυλώματος.

Ενίσχυση θεμελίωσης

Η ενίσχυση θεμελιώσεων είναι μια διαδικασία που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απαραίτητη και αναπόφευκτη. Στην Ελλάδα έχουμε κατά κύριο λόγο να επέμβουμε σε μεμονωμένα πέδιλα. Μεγάλες δυσκολίες έχουν οι ενισχύσεις θεμελίων που είναι πολύ παλαιάς ηλικίας και όχι από οπλισμένο σκυρόδεμα αλλά από λιθοδομή. Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν περιθώρια επαύξησης της επιφάνειας θεμελίωσης με πλευρικές ζώνες έγχυτου ή εκτοξευόμενου σκυροδέματος.